Unit 2 Video Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 05/08/2021 - Cập nhật: 31/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 2 Video trang 27 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 2 Video tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Video

Before you watch

Look at the photo.

Which animals do you think are in this rain forest? Make a list.

Unit 2 Video Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

Dịch

- Yêu cầu: Nhìn vào bức tranh. Em nghĩ động vật nào có ở rừng mưa này? Lập danh sách.

- Về video: nhiều loài động vật thú vị sống trong rừng trên đảo Barro Colorado, Panama.

Answer

- monkey: khỉ

- frog: ếch

- crocodile: cá sấu

- bird: chim

- jaguar: báo đốm

- elephant: voi

While you watch

A. Check. What animals on your list did you see?

Dịch

Kiểm tra. Trong danh sách vừa liệt kê, bạn đã thấy những con vật nào?

Answer

Đang cập nhật...

B. Watch video again. Complete the sentences using the words in the box.

Unit 2 Video Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 2

1. The rain forest on the island of Barro Colorado is very ____.

2. The howler monkey is really ____.

3. The coati’s tail is very ____.

4. The red-eyed tree frog is ____.

Answer

1234
bignoisylongsmall

→ 1. The rain forest on the island of Barro Colorado is very big.

→ 2. The howler monkey is really noisy.

→ 3. The coati’s tail is very long.

→ 4. The red-eyed tree frog is small.

After you watch

Talk with a partner. What animals live in rain forests? What interesting animals do you know?

Dịch

Nói với bạn. Những động vật nào sống ở rừng mưa? Em biết những động vật thú vị nào?

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn của mình

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 2: Monkeys are Amazing! - Video do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM