Unit 2 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 2 Preview trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Giải bài tập Unit 2 Preview tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Preview

A. Listen. Number the animals

Dịch

Nghe. Đánh số các con vật

Answer

Đang cập nhật...

B. Match. Write the words in the box under the animals. Listen and check.

Unit 2 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Answer

1. frog (con ếch)

2. jaguar (con báo)

3. snake (con rắn)

4. parrot (con vẹt)

5. monkey (con khỉ)

C. Talk with a partner. What's your favorite animal on this page?

Dịch

Nói với bạn của em. Có con vật em yêu thích trong trang này không?

Answer

What's your favorite animal?

- My favorite animal is the monkey

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: Monkeys are Amazing! - Preview sách Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cao Linh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM