Unit 3 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 3 Pronunciation trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Giải bài tập Unit 3 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Pronunciation

A. Listen and repeat

1. There are

2. They’re

B. Listen. Circle They are or They're

1. (There are / They're) 800 fish in the tank.

2. (There are / They're) in the seaweed.

3. (There are / They're) between two rocks.

4. (There are / They're) seven kinds of sea turtles.

5. (There are / They're) two crabs on the rock.

Answer

Đang cập nhật...

C. Work with a partner. Take turns to read the sentences in B.

Học sinh tự thực hành với bạn của em, đọc lại các câu ở phần B

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the Shark? - Pronunciation sách Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cao Linh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM