Unit 3 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Giải bài tập Unit 3 Getting Started trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 3.

Giải bài tập Unit 3 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Getting Started

A suprise guess

I. Listen and read

Phong: That was a great idea, Nam. I love picnics!

Nam: Please pass me the biscuits.

Phong: Sure. Here you are?

Nam: Thanks. What are you reading, Phong?

Phong: 4Teen. It's my favorite magazine!

Nam: Look! It's Mai. And she is with someone.

Phong: Oh, who's that? She hass glasses and long black hair.

Nam: I don't known. They're coming over.

Mai: Hi there. This is my friend Chau.

Phong & Nam: Hi, Chau. Nice to meet you.

Chau: Nice to meet you, too.

Nam: Would you like to sit down? We have lots of food.

Mai: Oh, sorry, we can't. We're going to the bookshop.

Chau: Bye for now.

Phong & Nam: Bye bye.

Dịch

Phong: Đó là một ý hay, Nam. Tớ thích dã ngoại!

Nam: Làm ơn chuyển cho tớ cái bánh quy.

Phong: Chắc chắn rồi. Của cậu đây?

Nam: Cảm ơn. Cậu đang đọc gì vậy Phong?

Phong: 4Teen. Đó là tạp chí yêu thích của tớ!

Nam: Nhìn kìa! Là Mai. Và cô ấy đang đi cùng một ai đó.

Phong: Ồ, ai vậy nhỉ? Cô ấy đeo kính và để tóc đen dài.

Nam: Tớ không biết. Họ đang đến.

Mai: Chào cậu. Đây là bạn của tớ Châu.

Phong & Nam: Chào Châu. Rất vui được gặp cậu.

Châu: Rất vui được gặp các cậu.

Nam: Cậu có muốn ngồi xuống không? Chúng tớ có đồ thức ăn.

Mai: Ồ, xin lỗi, chúng tớ không thể. Chúng ta sẽ đến hiệu sách.

Châu: Tạm biệt.

Phong & Nam: Bye bye.

II. Fill the blanks with the words from the conversation.

1. Phong and Nam are having a .........

2. 4 Teen is Phong's .......:

3. Phong and Nam see....... and......

4. Chau has....... and ..........

5. Mai and Chau ........ the bookshop.

Answer

1. picnic

=> Phong and Nam are having a picnic.

2. magazine

=> 4 Teen is Phong's magazine.

3. Mai and Chau

=> Phong and Nam see Mai and Chau.

4. glasses/ long black hair.

=> Chau has glasses and long black hair.

5. are going to

=> Mai and Chau are going to the bookshop.

III. Label the body parts with the words in the box

Unit 3 Label the body parts with the words in the box

Answer

1. eye      2. nose      3. shoulder         4. hand       5. leg

6. foot      7.arm       8.mouth             9.cheek          10. hair

* Another words for body parts: ear, head, eyebrow, finger, butt, chest,...

IV. Work in groups. Complete the word webs.

unit 3 Complete the word webs

Answer 

  • Long/short: leg, finger..
  • Big/small: hand, foot, face, head..
  • Hair: long, short, black, straight..

V. Work in groups. Take turns to describe a classmate. Other group members guess who he/she is

Example

  1. She is tall.
  2. She has long brown hair.
  3. She wear glasses.

=> She is Phuong Linh.

  1. He is thin.
  2. He has short black hair.
  3. He always read manga.

=> He is Tuan Anh.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: My Friends - Getting started sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cập nhật ngày 01/07/2021 - Tác giả: Hoài Anh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM