Unit 1 Comprehesion Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 02/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 1 Comprehesion trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 1 Comprehesion tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Comprehesion

A. Choose the correct answers for My Favorite Things

1.  What's this article about?

a. Kampala, Uganda          b. a movie star         c. Wesley's favorite things

2. What's Wesley's favorite sport?

a. soccer         b. tennis        c. rugby

3. Detal Andy Murray is a ____ player.

a. cricket          b. soccer           c. tennis

4.  Who's Wesley’s favorite singer?

a. Beyoncé        b. Taylor Swift        c. Bruno Mars

5. What's Wesley's favorite movie?

a. Avatar       b. Godzilla       c. Thor

Answer

Câu12345
Đ/acacbc

B. Complete the chart

Write Wesley's and your favorite things.

Wesley's favorite thingsMy favorites things

Answer

Wesley's favorite thingsMy favorites things
 • Sport, Movie
 • His favorite sport is soccer
 • He likes playing tennis and rugby
 • His favorite sport star is Andy Murray, a tennis player
 • His favorite singer is Taylor Swift
 • His favorite movie is Thor
 • His favorite actor is Chris Hemsworth
 • Music, movie
 • My favorite sport is volleyball
 • I like playing badminton
 • My favorite sport star is Bui Tien Dung, a footballer
 • My favorite band is BTS
 • My favorite movie is Captain America
 • My favorite actor is Dwayne Johnson

C. Talk with a partner

Compare your favorite things. How are you the same and different? (So sánh những điều yêu thích của các em. Chúng giống và khác nhau như thế nào?)

Answer

Học sinh tự thành hành với bạn của mình theo các cấu trúc câu đã học trong bài

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 1: What's your favorite band? - Comprehesion do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM