Unit 1 Communication Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 29/06/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 1 Communication trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em dịch bài và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 1.

Giải bài tập Unit 1 Communication tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Communication

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 11 về hội thoại.

Everyday English

I. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences (Nghe và đọc đoạn đối thoại. Chú ý đến những câu được đánh dấu)

Vy: Phong, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to meet you.

Duy: Hi, Phong. Nice to meet you, too.

II. Work in groups. Practise introducing a friend to someone else (Làm việc nhóm. Thực hành giới thiệu một người bạn với người khác)

Example

Đức: Have you two met each other?

Bình: No, we haven't.

Đức: Binh, this is Linh. Linh this is Binh. (B and C smile and shake hands.)

Bình: Nice to meet you Linh.

Linh: Nice to meet you too, Binh.

New friends at school

III. Read and tick the questions you think are suitable to ask a new friend at school (Đọc và đánh dấu vào những câu hỏi bạn cho là phù hợp để hỏi một người bạn mới ở trường)

1. Are you from around here?

2. Do you like music?

3. How much money do you get?

4. What is your favourite subject at school?

5. Are you hungry now?

6. Do you play football?

7. How do you go to school every day?

8. Where do you often go shopping?

Answer

I think the right questions suitable to ask a new friend at school are 1,2,4,6,7

1. Are you from around here?

2. Do you like music?

4. What is your favourite subject at school?

6. Do you play football?

7. How do you go to school every day?

IV. There is a quiz for students in the new school newsletter. Answer the questions (Có một câu đố dành cho học sinh trong bản tin năm học mới. Trả lời các câu hỏi)

Answer

V. Work in groups. Take turns to interview others. Use the questions above (Làm việc nhóm. Lần lượt phỏng vấn những người khác. Sử dụng các câu hỏi trên)

Các em học sinh tự thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi trên với các bạn trong nhóm của mình.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1:My new school - Communication sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM