Unit 2 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 29/06/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 2 Getting Started trang 16-17 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 2.

Giải bài tập Unit 2 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Getting Started

A look inside

I. Listen and read

Mi: Wow! Your room looks so big, Nick.

Nick: It's Elena's room. She's my sister.

Mi: I see. Is there a TV behind you?

Nick: Yes, there is. Where do you live, Mi?

Mi: I live in a townhouse. And you?

Nick: I live in a country house. Who do you live with?

Mi: My parents and younger brother. We're moving to a flat next month!

Nick: Are you?

Mi: Yes. My aunt lives near there, and I can play with my cousin.

Nick: Are there many rooms in your new flat?

Mi: Yes, there are. There's a living room, three bedrooms, a kitchen and two bathrooms.

Dịch

Mi: Chà! Căn phòng của cậu trông rất lớn đấy, Nick.

Nick: Đó là phòng của Elena. Cô ấy là chị của tớ.

Mi: Tớ hiểu rồi. Có TV phía sau bạn không?

Nick: Có, nó đây. Mi sống ở đâu vậy?

Mi: Tớ sống trong một căn nhà phố. Còn cậu?

Nick: Tớ sống trong một ngôi nhà vùng nông thôn. Cậu sống với ai?

Mi: Bố mẹ và em trai của tớ. Nhà tớ sẽ chuyển sang một căn hộ vào tháng tới!

Nick: Cậu sao?

Mi: Đúng vậy. Dì của tớ sống gần đó, và tớ có thể qua chơi với em họ của tớ.

Nick: Có nhiều phòng trong căn hộ mới của cậu không?

Mi: Có, có nhiều phòng đó. Có một phòng khách, ba phòng ngủ, một nhà bếp và hai phòng tắm.

II. Which family members does Mi talk about? Put a tick

1. parents

v

2. sister

3. brother

4. aunt

5. cousin

Answer

1. parents

v

2. sister

3. brother

v

4. aunt

v

5. cousin

v


III. Read the conversation again. Complete each sentence with ONE word.

1. Elena is Nick’s..........

2. There is.......... a in Elena's room.

3. Now Mi lives in a............. house.

4. Nick lives in a............. house

5. Mi's new flat has........... bedrooms

Answer 

1. sister

=> Elena is Nick’s sister.

2. TV

=> There is TV a in Elena's room.

3. town

=> Now Mi lives in a town house.

4. country

=> Nick lives in a country house.

5.three

=> Mi's new flat has three bedrooms

IV. Complete the word web. Use the words from the coversation and the ones you know

Unit 2 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 4

Answer

1. Country house

2. castle (lâu đài )

3. dormitory (nhà tập thể, khu kí túc xá)

4. villa

5. cottage (nhà tranh)

6. farmhouse (trang trại)

V. Work in groups. Ask your friends where they live

Answer

Học sinh thực hành theo nhóm trên lớp

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2:My house - Getting started sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM