Unit 3 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 06/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 3 The Real World trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 3 The Real World tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 The Real World

Mariana Fuentes is a National Geographic Young Explorer.

She studies sea animals, like sea turtles and dugongs. One of her favorite places is the Torres Strait near Australia. She looks after turtles on the beach

Dịch

Mariana Fuentes là một Nhà thám hiểm trẻ của National Geographic.

Cô ấy nghiên cứu động vật biển, như rùa biển và cá cúi (bò biển). Một trong những địa điểm yêu thích của cô là eo biển Torres gần Australia. Cô ấy chăm sóc rùa trên bãi biển

A. Read the information about Mariana Fuentes. Then circle the correct answers.

1. Mariana studies (sea turtles / horses).

2. One of her favorite places is (the Torres Strait / France).

3. She looks after the turtle (on the beach / in the sea).

Answer

1. sea turtles

-> Mariana studies sea turtles.

2. the Torres Strait

-> One of her favorite places is the Torres Strait.

3. on the beach

-> She looks after the turtle on the beach.

B. Listen. Circle T for True or F for False.

Unit 3 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Answer

Đang cập nhật...

TrueFalse
1. There are seven kinds of sea turtles.
2. Leatherback sea turtles are really small.
3. Dugongs live up to 100 years.
4. Dugongs are also called the sea cows.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 3: Where's the Shark? - The Real World do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM