Unit 2 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 04/08/2021 - Cập nhật: 31/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 2 Pronunciation trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 2 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Pronunciation

A. Listen and repeat

(Nghe và đọc lại.)

1. /æ/, animal

2. /eɪ/, name

B. Complete the chart below. Use the words in the box. Listen and check your answers.

Dịch

Hoàn thành bảng dưới đây. Sử dụng các từ trong hộp. Nghe và kiểm tra câu trả lời của em

Unit 2 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Answer

Sound like /æ/ in animalSound like /eɪ/ in name

black

parrot

jaguar

same

favorite

amazing

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

Answer

Học sinh tự thực hành nói với bạn của em. Thay nhau nói các từ ở phần B

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 2: Monkeys are Amazing! - Pronunciation do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM