Unit 2 Communication Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 30/06/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 2 Communication trang 20-21 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 2.

Giải bài tập Unit 2 Communication tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Communication

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 20-21 về giao tiếp.

Everyday English

I. Elena and her mum are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences.

...

Elena: My bedroom isn't nice.

Mum: How about putting a picture on the wall?

Elena: Great idea, Mum.

Mum: Let's go to the department store to buy one.

...

II. Work in pairs. Make a similar dialogue. Remember to use structures:

  • How about + V-ing?

Cấu trúc How about được sử dụng để đưa ra đề xuất, ý kiến của người nói.

  • Let's + V.

Cấu trúc lets: đưa ra một đề xuất, lời đề nghị nào đó, hoặc xin phép làm một điều gì đó. Let’s là hình thức ngắn gọn của “Let us”, thường được dùng trong tiếng Anh giao tiếp. Cấu trúc này mang ý nghĩa kêu gọi một nhóm người “hãy” cùng làm điều gì đó.

Let’s còn sử dụng trong câu đề nghị.

Example:

A: My school bag torn.

Mom: How about buying a new school bag?

A: Really, Mom?

Mom: Let's go to the book store to buy one.

Living places

III. Mi tell Nick about her grandparent's country house. Look at the pictures of her grandparent's house and complete the sentences.

1. My grandparents live in a ... house in Nam Dinh.

2. There ... four rooms in the house and big garden.

3. I like the living room. There ... a big window in this room.

4. There are four ... and a table in the middle of the room.

5. There are two family photos ... the wall.

Answer

1. My grandparents live in a country house in Nam Dinh.

2. There are four rooms in the house and big garden.

3. I like the living room. There is a big window in this room.

4. There are four chairs and a table in the middle of the room.

5. There are two family photos on the wall.

IV. Student A looks at the pictures of Nick's house on this page. Student B looks at the pictures of Mi's house on page 25. Ask question to find the differences between the two houses.

Example:

A: Where does Mi live?

B: She lives in a town house.

Answer

A: Nick lives in a country house. Where does Mi live?

B: She lives in a town house.

A: How many rooms are there in Mi's house?

B: There are six rooms. What about in Nick's house? How many room are there?

A: There are five rooms. Nick's house has only one bathroom. What about in Mi's house?

B: Mi's house has two bathrooms. The living room in Mi's house has a sofas. What about in Nick's house?

A: The living room in Nick house has a fireplace, chair, oval carpet.

B: Oh great.

A: Nick's  house has a big yard and windmill.

B: Wow. Nick's house very fresh.

V. Draw a simple picture of your house. Tell your partner about it.

Để làm đoạn văn về chủ đề này, bạn cần đảm bảo trả lời những câu hỏi cơ bản sau:

  • Do you live in a house or an apartment? (Bạn sống trong một ngôi nhà hay căn hộ?)
  • How many rooms are there in your house? (Nhà của bạn gồm có bao nhiêu phòng?)
  • How were the furnitures arranged? (Đồ đạc được sắp xếp như thế nào?)
  • Which is your favourite room in your home? Why? (Phòng bạn thích nhất là phòng nào? Vì sao?)
  • Would you change anything about your home? Why / why not? (Bạn có thay đổi thứ gì đó trong nhà của bạn không? Tại sao?)
  • What do you think about your house? Why? (Bạn nghĩ gì về ngôi nhà của mình? Tại sao?)

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: My house - Communication sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM