Unit 1 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 28/06/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 1 A Closer look 1 trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 1.

Giải bài tập Unit 1 A Closer look 1 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 A Closer look 1

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 8 về từ vựng và phát âm.

Vocabulary

I. Listen and repeat the words

Unit 1 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 1

II. Work in pairs. Put the words in 1 in the correct columns

play

do

have

study

Answer

play

do

have

study

football

music

exercise

homework

school lunch

lesson

English

History

Science

III. Put one of these words in each blank.

lessons       science      homework      football     exercise

1. Vy and I often do our............. after school

2. Nick plays......... for the school team.

3. Mrs. Nguyen teaches all my history.........

4. They are healthy. They do........ every day.

5. I study maths, English and......... on Mondays.

Answer 

1. Homework       2. football      3. lessons       4. exercise      5. science

1. Vy and I often do our homework after school

2. Nick plays football for the school team.

3. Mrs. Nguyen teaches all my history lessons.

4. They are healthy. They do exercise every day.

5. I study maths, English and science on Mondays.

Pronunciation

IV. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /a:/ and /^/

Unit 1 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 4

V. Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds /a:/ and /^/

1. My brother has a new compass

2. Our classroom is large

3. They look smart on their first day at school

4. The art lesson starts at nine o'clock

5. He goes out to have lunch every Sunday

=> Answer:

/a:/ : large, classroom, start, smart, art.

/^/: Sunday, lunch, compass.

1. My brother has a new compass

2. Our classroom is large

3. They look smart on their first day at school

4. The art lesson starts at nine o'clock

5. He goes out to have lunch every Sunday

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1:My new school - A Closer look 1 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM