Unit 3 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 05/08/2021 - Cập nhật: 31/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 3 Preview trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 3 Preview tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Preview

A. Listen. Circle the words you hear.

1. The dolphin is (quiet / beautiful)

2. The fish is (big / colorful)

3. The ray is(quiet / colorful)

4. The shark is (small / scary)

Dịch

Nghe. Khoanh vào từ em nghe được.

1. Cá heo thì (yên tĩnh / đẹp)

2. Cá thì (to / nhiều màu sắc)

3. Cá đuối thì (yên tĩnh / nhiều màu sắc)

4. Cá mập thì (nhỏ / đáng sợ)

Answer

Đang cập nhật...

B. Complete the sentences. Look at the photos. Use the words from the box.

Unit 3 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

1. Dolphins are __friendly and beautiful__.

2. Rays are ____.

3. Fish are ____.

4. Shark are ____.

Answer

2. Rays are big and shy

3. Fish are small and colorful

4. Shark are big and scary

C. Talk with a partner. Read your sentences in B.

Dịch

Nói với bạn của em. Đọc câu của em ở phần B

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn của em

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 3: Where's the Shark? - Preview do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM