Unit 3 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 3 Preview trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Giải bài tập Unit 3 Preview tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Preview

A. Listen. Circle the words you hear.

1. The dolphin is (quiet / beautiful)

2. The fish is (big / colorful)

3. The ray is(quiet / colorful)

4. The shark is (small / scary)

Dịch

Nghe. Khoanh vào từ em nghe được.

1. Cá heo thì (yên tĩnh / đẹp)

2. Cá thì (to / nhiều màu sắc)

3. Cá đuối thì (yên tĩnh / nhiều màu sắc)

4. Cá mập thì (nhỏ / đáng sợ)

Answer

Đang cập nhật...

B. Complete the sentences. Look at the photos. Use the words from the box.

Unit 3 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

1. Dolphins are __friendly and beautiful__.

2. Rays are ____.

3. Fish are ____.

4. Shark are ____.

Answer

2. Rays are big and shy

3. Fish are small and colorful

4. Shark are big and scary

C. Talk with a partner. Read your sentences in B.

Dịch

Nói với bạn của em. Đọc câu của em ở phần B

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn của em

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the Shark? - Preview sách Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cao Linh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM