Unit 3 Communication Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 01/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 3 Communication trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 3.

Giải bài tập Unit 3 Communication tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Communication

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 32 về giao tiếp.

Everyday English

I. Listen and read the dialogue between Linda and Mi. Pay attention to the highlighted questions.

Linda: What does your best friend look like?

Mi: She's short with long black hair. She has bright brown eyes.

Linda: What's she like?

Mi: She's very kind and creative

Dịch

Linda: Bạn thân nhất của bạn trông như thế nào?

Mi: Cô ấy thấp với mái tóc đen dài. Cô ấy có đôi mắt nâu sáng.

Linda: Cô ấy là người như thế nào?

Mi: Cô ấy rất tốt bụng và sáng tạo.

II. Work with a classmate. Ask him/her about his / her best friend. Remember to use the two questions highlighted in 1.

Example

A: What does your best friend look like?

B: She's thin with short black hair. She has brown eyes.

A: What's she like?

B: She's friendly and adroit.

Date of birth and personality

III. Read about these students in 4Teen magazine. Use one or two adjectives to describe them.

Unit 3 Communication Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 3

Answer

1. Vinh is clever and confident

2. John is creative and kind

IV. We may have different personalities because we have different birthdays. Read the descriptions below. Do you think they match the friends in 3?

Answer

Yes, i think so

V. Read the descriptions in 4. Share your opinion with the class

Example: 

My birthday is....

It's true that....

It isn't true that....

Answer

My birthday is on the 20 of January

It's true that I love cook and meeting new people.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: My Friends - Communication sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM