Unit 2 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 05/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 2 Comprehension trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 2 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Comprehension

A. Choose the correct answers for The Amazing Aye-aye.

1. What is this article about?

a. Madagascar         b. rain forests        c. a strange animal

2. What color are aye-ayes?

a. brown or black     b. black or white      c. brown or grey

3. Aye-ayes catch food with their long ____.

a. hands              b. tails               c. fingers

4. Some people think aye-ayes are scary because ____.

a. they are slow      b. they are small      c. they look strange

5.  Aye-ayes are NOT ____.

a. small              b. fast                c. friendly

Answer

12345
CACCB

B. Label the picture. Use the words in the box.

Unit 2 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều bảng

Unit 2 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Answer

1234
eareyefingertail

C. Talk with a partner. What animals do you think are scary? Why?

Answer

I am afraid of snakes because they crawl very quickly and have venom

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 2: Monkeys are Amazing! - Comprehension do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM