Unit 2 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 2 Comprehension trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Giải bài tập Unit 2 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Comprehension

A. Choose the correct answers for The Amazing Aye-aye.

1. What is this article about?

a. Madagascar         b. rain forests        c. a strange animal

2. What color are aye-ayes?

a. brown or black     b. black or white      c. brown or grey

3. Aye-ayes catch food with their long ____.

a. hands              b. tails               c. fingers

4. Some people think aye-ayes are scary because ____.

a. they are slow      b. they are small      c. they look strange

5.  Aye-ayes are NOT ____.

a. small              b. fast                c. friendly

Answer

12345
CACCB

B. Label the picture. Use the words in the box.

Unit 2 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều bảng

Unit 2 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Answer

1234
eareyefingertail

C. Talk with a partner. What animals do you think are scary? Why?

Answer

I am afraid of snakes because they crawl very quickly and have venom

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: Monkeys are Amazing! - Comprehension sách Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cao Linh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM