Unit 2 Skills 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản: 30/06/2021 - Cập nhật: 02/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 2 Skills 1 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 2.

Giải bài tập Unit 2 Skills 1 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Skills 1

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 22 về kĩ năng đọc và nói.

Reading

I. Look at the text. Answer the questions.

1. Is it an email or a letter?

2. What is the text about?

Hi Phong and Mi.

How are you? I'm in Da Lat with my parents. We're staying at the Crazy House Hotel. Wow' It really is crazy.

There are ten rooms in the hotel. There's a Kangaroo Room, an Eagle Room. and even an Ant Room I'm staying in the Tiger Room. It's called the Tiger Room because there's a big tiger on the wall.

The tiger is between the bathroom door and the window. The bed is next to the window, but the window is a strange shape. I put my bag under the bed There's a lamp a wardrobe and a desk. You should stay here when you visit. Da Lat It's great.

See you soon!

Nick

Answer

1. It's an email

2. The text about the Crazy House hotel

Reading skill: Predicting

Predicting makes reading easy.

Before reading, look at the picture, design and title.

Decide what the text is about.

Think about what you know about the topic.

(Kỹ năng đọc: Dự đoán

Dự đoán giúp việc đọc dễ dàng.

Trước khi đọc, hãy nhìn vào hình ảnh, thiết kế và tiêu đề.

Quyết định nội dung của văn bản.

Suy nghĩ về những gì bạn biết về chủ đề này.)

II. Read the text again and answer the questions.

1. Who is Nick in Da Lat with?

2. How many rooms are there in the hotel?

3. Why is the room called the Tiger Roorn?

4. Where is Nick's bag?

Answer

1. Nick's in Da Lat with his parents

2. There are ten rooms in the hotel

3. Because there's a big Tiger on the wall

4. It's under the bed

III. Circle the things in the Tiger Room.

a window            a wardrobe

a cooker              a cupboard

a shelf                 a lamp

a desk                  a tiger

Answer

The Tiger room has window, a wardrobe, a lamp and a desk.

Speaking

IV. Create a new room for the hotel. Draw a plan for the room.

Answer

This is the Blue bird room. The room is like a nest for birds. There is a big fake tree in this room. There is a sofa and a TV in the middle of the rooom

V. Show your plan to your partner and describe it.

Example

This is the Shark Room. There's a big shark at the door. There's a table and a sofa in the middle of the room.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: My house - Skills 1 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM