25 câu trắc nghiệm Chiến lược toàn cầu của Mỹ thường gặp

Chiến lược toàn cầu của Mỹ - Kiến thức trọng tâm và 25 câu trắc nghiệm cơ bản củng cố kiến thức về quá trình thực hiện Chiến lược toàn cầu của Mỹ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Củng cố kiến thức về Chiến lược toàn cầu của Mỹ thông qua 25 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về quá trình thực hiện Chiến lược toàn cầu của Mỹ kể từ sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
Trước hết cùng điểm lại những nội dung trọng tâm của Chiến lược toàn cầu do Mỹ triển khai:

Mục tiêu chiến lược toàn cầu của Mỹ

Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu nhằm vào 3 mục tiêu chủ yếu đó là:

- Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
- Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hòa bình, dân chủ trên thế giới.
- Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

Chiến lược toàn cầu của Mỹ ở Tây Âu

- Tháng 3-1947, Tổng thống Truman khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp cho hai nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì.
- Mỹ đề ra "Kế hoạch Macsan" giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế, tăng cường ảnh hưởng và sự khống chế của Mĩ đối với các nước này; tạo nên sự đối lập về kinh tế và chính trị giữa Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa.
- Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ đứng đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

Chiến lược toàn cầu của Mỹ ở châu Á

- Cuối thế kỉ XIX, Mĩ thực hiện “chính sách mở cửa” để cùng các đế quốc khác xâu xé Trung Quốc. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, chiếm Philíppin.
- Mĩ tìm cách khống chế, thống trị khu vực Tây Á (Trung Đông) và thành lập khối quân sự Baghdad.
- Theo thỏa thuận tại Hội nghị Ianta:
+ Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản, đến 1951, “Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật” ra đời và Nhật trở thành “căn cứ chiến lược” của Mĩ trong âm mưu thực hiện “chiến lược toàn cầu”.
+ Quân đội Mĩ chiếm đóng Nam Triều Tiên và dựng lên chính quyền Lý Thừa Vãn.
- Ở Đông Nam Á:
+ Thông qua viện trợ kinh tế, quân sự,… Mĩ hất cẳng Anh ra khỏi Thái Lan, lôi kéo Thái Lan chống lại ba nước Đông Dương.
+ Mĩ lợi dụng khó khăn của Pháp, ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương.
- Ở Trung Quốc, Mĩ ra sức giúp chính quyền Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến, âm mưu biến Trung Quốc thành một thuộc địa kiểu mới.

Chiến lược toàn cầu của Mỹ ở Việt Nam (trước 1975)

Biểu hiện "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ đối với Việt Nam trước năm 1975 là tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới nhằm chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á để ngăn chặn làn sóng cộng sản tràn xuống phía Nam.

Kết quả chiến lược toàn cầu của Mỹ

- Làm cho một số nước bị chia cắt trong thời gian dài: Triều Tiên, Đức,…
- Ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới: gây chiến tranh lạnh với Liên Xô làm Liên Xô suy yếu từ việc chạy đua vũ trang cộng với thực hiện đường lối cải cách sai lầm đã dẫn đến sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
- Lôi kéo các nước Đồng minh phụ thuộc vào Mĩ: đặc biệt là thông qua kế hoạch Mác-san để lôi kéo các nước Tây Âu cùng chiến tuyến với Mĩ, lôi kéo các nước này tham gia khối quân sự NATO.
- Tuy nhiên, Mĩ không ngăn cản được sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Top 25 câu trắc nghiệm Chiến lược toàn cầu của Mỹ

Câu 1. Chiến lược toàn cầu của Mĩ với 3 mục tiêu chủ yếu, theo em mục tiêu nào có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam?
Câu 2. Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
Câu 3. Mĩ đã làm gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 - 1973 ?
Câu 4.  Chiêu bài mà Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác được đề ra trong chiến lược toàn cầu "Cam kết và mở rộng" là gì ?
Câu 5.  Đời tổng thống nào của Mĩ gắn liền với việc mở đầu "Chiến lược toàn cầu" phản cách mạng?
Câu 6. Mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống B.Clintơn có gì giống với Chiến lược toàn cầu?
Câu 7. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây?
Câu 8. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam thuộc học thuyết nào sau đây trong chiến lược toàn cầu?
Câu 9. Ý nào sau đây không phải là mục tiêu cơ bản trong "Chiến lược toàn cầu" của Mỹ?
Câu 10. Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là :
Câu 11. Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu, Mĩ đã thu được một số kết quả, ngoại trừ việc:
Câu 12. “Chiến tranh đặc biệt“ nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ:
Câu 13. Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu là :
Câu 14. Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của
Câu 15. Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu nhằm:
Câu 16. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đề ra "chiến lược toàn cầu" với tham vọng:
Câu 17. Sự kiện nào đánh dấu sự thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong việc thực hiện "Chiến lược toàn cầu" ?
Câu 18. Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai không nhằm mục tiêu nào sau đây?
Câu 19. Mĩ đã có hành động gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 - 1973 :
Câu 20. Biểu hiện của “chiến lược toàn cầu” Mỹ thực hiện ở Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1975 là:
Câu 21. Những vùng đất nào sau đây thuộc phạm vi ảnh hưởng Mĩ theo quy định của Hội nghị Ianta?
Câu 22. Trong những năm 1945 - 1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội?
Câu 23. Ý nào dưới đây không phải mục đích của “Chiến lược toàn cầu” do Mĩ đề ra?
Câu 24. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “Chiến lược toàn cầu” nhằm:
Câu 25. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên cơ sở nào các đời Tổng thống Mĩ theo đuổi chiến lược toàn cầu :
Câu 26. Vì sao Mỹ thực hiện chiến lược toàn cầu?

đáp án Chiến lược toàn cầu của Mỹ : Kiến thức trọng tâm và trắc nghiệm thường gặp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14D
Câu 2BCâu 15B
Câu 3DCâu 16C
Câu 4CCâu 17A
Câu 5ACâu 18D
Câu 6DCâu 19D
Câu 7DCâu 20A
Câu 8BCâu 21D
Câu 9ACâu 22B
Câu 10ACâu 23B
Câu 11CCâu 24A
Câu 12ACâu 25B
Câu 13DCâu 26D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X