Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên cơ sở nào các đời Tổng thống Mĩ theo

19/11/2021 210

Câu Hỏi:
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên cơ sở nào các đời Tổng thống Mĩ theo đuổi chiến lược toàn cầu :
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các đời Tổng thống Mĩ theo đuổi chiến lược toàn cầu dựa trên cơ sở tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học kĩ thuật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X