Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu nhằm?

24/03/2021 204

Câu Hỏi:
Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu nhằm:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu nhằm giúp đỡ các nước tư bản phát triển kinh tế.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô đã chuyển sang

A. xu thế thỏa hiệp.

B. thế đối đầu.

C. đẩy mạnh hợp tác.

D. hướng hòa hoãn.

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mỹ là gì?

A. Chuẩn bị tiến hành “chiến tranh tổng lực”.

B. “Chiến lược toàn cầu hóa”.

C. Xác lập một trật tự thế giới mới có lợi cho Mỹ.

D. “Chủ nghĩa lấp chỗ trống”.

Nguyên nhân nào không đưa đến sự suy yếu của kinh tế Mỹ từ những năm 70 của thế kỉ XX?

A. Sự vươn lên cạnh tranh mạnh mẽ của Nhật Bản và Tây Âu.

B. Kinh tế Mỹ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

C. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

D. Tác động của chủ nghĩa khủng bố.

Yếu tố nào dưới đây tác động tới sự thành bại của Mỹ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật tự thế giới đơn cực giai đoạn sau Chiến tranh lạnh?

A. Sự hình thành của các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật Bản.

B. Sự mở rộng không gian địa lý của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

C. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới.

D. Sự xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền.

Yếu tố nào sau đây làm thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ khi bước sang thế kỉ XXI?

A. Xung đột sắc tộc, tôn giáo.

B. Chủ nghĩa li khai.

C. Sự suy thoái về kinh tế.

D. Chủ nghĩa khủng bố.

Ý nào sau đây không phải là mục tiêu cơ bản trong "Chiến lược toàn cầu" của Mỹ?

A. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

B. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

C. Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

D. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh.

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng quyết định của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại hội nghị Ianta (2 - 1945)?

A. Các nước phát xít Đức Italia ký văn kiện đầu hàng đồng minh vô điều kiện.

B. Các nước thỏa thuận về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng.

C. Các nước thỏa thuận chia Đức thành hai nước: Đông Đức và Tây Đức.

D. Các nước đồng minh đàm phán ký kết các hiệp ước với các nước bại trận.

“Chiến tranh đặc biệt“ nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ:

A. Phản ứng linh hoạt

B. Ngăn đe thực tế

C. Bên miệng hố chiến tranh

D. Chính sách thực lực

Mĩ đã có hành động gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 - 1973 :

A. Tạo áp lực quân sự, buộc các nước tư bản sau chiến tranh phải phục tùng Mĩ.

B. Cùng với Anh, Pháp chiến đấu bảo vệ hệ thống thuộc địa cũ trên thế giới.

C. Kêu gọi các nước tư bản Đồng minh thiết lập nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở các nước thế giới thứ ba.

D. Phát động cuộc “Chiến tranh lạnh”, gây ra các cuộc chiến tranh cục bộ, can thiệp vào nội bộ nhiều nước.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X