45 câu trắc nghiệm Kháng chiến chống Mỹ thường gặp

Nội dung kiến thức cơ bản về cuộc kháng chiến chống Mỹ, bộ câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) mức độ căn bản

Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

Hoàn cảnh lịch sử

- Sau khi kí Hiệp định Giơnevơ, đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền, với hai chế độ chính trị khác nhau.
- Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
- Ở miền Nam, Mĩ vào thay chân Pháp, đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, âm mưu chia cắt lâu dài nước Việt Nam
=> Nhiệm vụ cách mạng : Miền Bắc phải hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên CNXH. Miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Tóm tắt diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1945 - 1975)

Đầu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm

- Giữa năm 1954, cách mạng miền Nam chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm.
- Mĩ - Diệm khủng bố, đàn áp nhưng phong trào vẫn dâng cao, lan rộng khắp thành thị và nông thôn, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia

Phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960)

- Phong trào nổ ra lẻ tẻ ở Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bác Ái (Ninh Thuận) tháng 2/1959, Trà Bồng (Quảng Ngãi) tháng 8/1959, lan rộng khắp miền Nam thành cao trào cách mạng.
- Tại Bến Tre, ngày 17/1/1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre), sau đó nhanh chóng lan nhanh toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch.
- Phong trào lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Trung bộ.

-> Kết quả: Cho tới cuối năm 1960, ta đã làm chủ 600/1298 xã ở Nam Bộ, 904/3829 thôn ở Trung Trung bộ, 3.200/5721 thôn ở Tây Nguyên. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20-12-1960).

-> Ý nghĩa:

- Đánh dấu bước ngoặt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, từ khởi nghĩa từng phần tiến lên làm chiến tranh cách mạng.
- Chấm dứt thời kỳ ổn định tạm thời của chế độ thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, mở ra thời kì khủng hoảng của chế độ Sài Gòn.
- Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

- Cuối 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm  bị thất bại, Mĩ thực hiện “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965), âm mưu: “dùng người Việt đánh người Việt”, đề ra kế hoạch Xtalây - Taylo, bình định miền Nam trong 18 tháng.
- Tháng 01/1961, Trung ương cục miền Nam thành lập, các lực lượng vũ trang thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam.
- Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam do Đảng lãnh đạo và quân dân miền Nam nổi dậy tiến công địch trên ba vùng chiến lược.
- 1961 - 1962: quân giải phóng đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của địch.
- Cuối năm 1962, ta kiểm soát trên nửa tổng số ấp với 70% nông dân ở miền Nam
- Đấu tranh chính trị, diễn ra mạnh mẽ khắp các đô thị lớn
- Đông Xuân 1964 - 1965, quân ta mở chiến dịch tấn công miền Đông Nam Bộ, làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
-> Mĩ buộc phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”

- Mĩ:
+ Ồ ạt đổ quân viễn chinh, quân các nước thân Mĩ và phương tiện chiến tranh hiện đại vào miền Nam
+ Tiến hành hai cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965 - 1966 và 1966 - 1967)
+ Kết hợp với việc tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc
- Ta:
+ Cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt” diễn ra trên khắp miền Nam, đập tan cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ nhất (Đông Xuân 1965 - 1966)
+ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 diễn ra đồng loạt trên toàn miền Nam, buộc Mĩ phải tuyên bố “Phi Mĩ hóa chiến tranh”, ngừng ném bom miền Bắc
+ Phong trào chống ách kìm kẹp của địch, phá từng mảng “ấp chiến lược” diễn ra mạnh mẽ.

Top 45 câu hỏi trắc nghiệm Kháng chiến chống Mỹ

Câu 1. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta dự kiến chiến tranh có thể kéo dài bao lâu :
Câu 2. Các hình thức chiến thuật thường vận dụng trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ:
Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta đã tổ chức và thực hiện nhiều loại hình chiến dịch, chiến dịch phòng ngự (Quảng Trị) diễn ra năm nào?
Câu 4. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến dịch phòng không được thực hiện năm nào?
Câu 5. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến dịch phòng không được thực hiện ở Hà Nội thời gian nào?
Câu 6. Vì sao nói, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 đã mở ra một bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước ?
Câu 7. Tên của một phong trào của học sinh, sinh viên miền Nam trong những năm chống Mĩ ?
Câu 8. Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, miền Bắc đã chi viện cho những chiến trường nào ?
Câu 9. Thắng lợi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta?
Câu 10. Tại sao trong những năm 1954 - 1958, cách mạng Miền Nam chủ trương đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm ?
Câu 11. Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng trong thời chống Mĩ cứu nước là:
Câu 12. Vì sao nói cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta là 1 cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc mang tính thời đại sâu sắc?
Câu 13. Trong kháng chiến chống Mĩ, vùng đất nào là tiền phương của miền Bắc, hậu phương trực tiếp của miền Nam?
Câu 14. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc?
Câu 15. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) lực lượng tham gia có bao nhiêu quân đoàn chủ lực?
Câu 16. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và giai đoạn đoạn đầu chống Mỹ, các chiến dịch diễn ra ở địa bàn nào là chủ yếu?
Câu 17. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta chọn thời điểm nào để chuyển từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng?
Câu 18. Các hình thức chiến thuật thường vận dụng trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ:
Câu 19. Sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Trung ương Đảng chủ trương chuyển cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp trước đó sang đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm không xuất phát từ nguyên nhân nào?
Câu 20. Đâu không phải nguyên nhân khiến một phong trào chống Mĩ lại dấy lên khắp miền Nam sau chiến thắng Ấp Bắc (1963) ?
Câu 21. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là
Câu 22. Tuyến đường vận tải chiến lược nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ là:
Câu 23. Sự kiện chính trị nào đã biểu thị quyết tâm của nhân dân ba nước Đông Dương đoàn kết chiến đấu chống Mĩ?
Câu 24. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) không có ý nghĩa quốc tế nào sau đây?
Câu 25. Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là:
Câu 26. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam ?
Câu 27. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam đã:
Câu 28. Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7 - 1973) chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận:
Câu 29. Điểm chung của Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) ở Việt Nam là có sự kết hợp .
Câu 30. Lí do nào dưới đây đúng nhất để khẳng định sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đất nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
Câu 31. Mặt trận nào giữ vai trò chuẩn bị trực tiếp, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
Câu 32. Chiến thắng nào đã mở ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta?
Câu 33. Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là gì?
Câu 34. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pari 1973 đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là:
Câu 35. Sự kiện nào đánh dấu sự toàn thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)?
Câu 36. Tính chất của cách mạng tháng Tám là gì?
Câu 37. Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay?
Câu 38. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng ở miền Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ là:
Câu 39. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) kết thúc với thắng lợi của chiến dịch nào sau đây?
Câu 40. Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
Câu 41. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939 - 1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?
Câu 42. Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã
Câu 43. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Mĩ phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam diễn ra trong những năm:

đáp án Kháng chiến chống Mỹ : Kiến thức cơ bản và trắc nghiệm thường gặp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 23A
Câu 2BCâu 24B
Câu 3BCâu 25C
Câu 4ACâu 26A
Câu 5CCâu 27B
Câu 6DCâu 28C
Câu 7BCâu 29B
Câu 8DCâu 30B
Câu 9ACâu 31D
Câu 10CCâu 32C
Câu 11CCâu 33B
Câu 12DCâu 34C
Câu 13CCâu 35D
Câu 14BCâu 36C
Câu 15BCâu 37B
Câu 16BCâu 38C
Câu 17BCâu 39C
Câu 18BCâu 40A
Câu 19BCâu 41D
Câu 20DCâu 42A
Câu 21CCâu 43B
Câu 22D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X