Top 22 câu hỏi trắc nghiệm nội chiến Trung Quốc (1946 - 1949) thường gặp

Nội chiến Trung Quốc : Kiến thức trọng tâm và những câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về cuộc nội chiến ở Trung Quốc 1946 - 1949

Bối cảnh diễn ra nội chiến Trung Quốc

- Sau khi nhà Thanh sụp đổ năm 1911, Trung Quốc rơi vào vòng kiểm soát của một số lãnh chúa quân phiệt.
- Lực lượng phản đế và lực lượng quốc gia thuộc Quốc dân đảng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo, tiến hành tìm kiếm trợ giúp từ nước ngoài để đánh bại các quân phiệt.
- Năm 1921, ông quay sang tìm trợ giúp từ Liên Xô. Liên Xô hỗ trợ cả Tôn Trung Sơn lẫn đảng Cộng sản Trung Quốc.

Diễn biến cuộc nội chiến Trung Quốc

Nội chiến lần thứ nhất

* Giai đoạn 1927 - 1937:
- Ngày 12/04/1927, Tưởng Giới Thạch đứng đầu phái hữu trong Quốc dân đảng đã tiến hành chính biến Thượng Hải, tàn sát và thanh trừng những người cộng sản và thân cộng
- Ngày 19/04/1927, chính phủ do Tưởng đứng đầu được thành lập tại Nam Kinh
- Tháng 07/1927, chiến tranh Bắc phạt chấm dứt, Tưởng đã nắm được toàn bộ chính quyền.
- Ngày 01/08/1927, cuộc nổi dậy của những người Cộng sản Trung Quốc mở đầu bằng cuộc khởi nghĩa Nam Xương.
- Lực lượng Quốc dân đảng tiến hành đàn áp cuộc nổi dậy, bắt đầu cuộc nội chiến kéo dài 10 năm tại Trung Quốc.
- Tháng 07/1937, giới quân phiệt Nhật Bản phát động cuộc chiến tranh quy mô nhằm thôn tính toàn bộ Trung Quốc. => Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng đình chỉ nội chiến, hợp tác thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật.

Nội chiến lần thứ hai

* Giai đoạn 1946 - 1950
- Sau chiến tranh Trung - Nhật, tương quan lực lượng nghiêng nhiều về phía Quốc dân đảng, tuy nhiên tình thế đã trở nên thuận lợi hơn cho phía Đảng Cộng sản.
- Cả hai phe Quốc dân và Cộng sản bắt đầu đàm phán tại Trùng Khánh và tổ chức hội nghị hiệp thương chính trị. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nhanh chóng bị phá vỡ và cuộc nội chiến nổ ra.
- Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.
- Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947: quân đội Đảng Cộng sản thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc.
- Cuối năm 1949, nội chiến kết thúc, lực lượng Quốc dân đảng thất bại, phải rút chạy ra Đài Loan.
- Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Top 22 câu hỏi trắc nghiệm nội chiến Trung Quốc

Câu 1. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến năm 1949, ở Trung Quốc đã xảy ra bao nhiêu cuộc nội chiến ?
Câu 2. Điều mà cách mạng Trung Quốc chưa thực hiện sau cuộc nội chiến (1946 - 1949):
Câu 3. Thực chất của cuộc nội chiến 1946 - 1949 ở Trung Quốc là gì ?
Câu 4. Thực chất của cuộc nội chiến 1946 - 1949 ở Trung Quốc là gì ?
Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích:
Câu 6. Cuộc nội chiến lần thứ tư (1946 - 1949) ở Trung Quốc nổ ra là do:
Câu 7. Cuộc nội chiến lần thứ tư (1946 - 1949) ở Trung Quốc nổ ra là do:
Câu 8. Sau cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa
Câu 9. Sau cuộc kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa
Câu 10. Kết quả của cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (1946 – 1949) như thế nào?
Câu 11. Kết quả của cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (1946 – 1949) như thế nào?
Câu 12. Vì sao năm 1937, Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đình chỉ nội chiến và tiến hành hợp tác với nhau?
Câu 13. Sau thất bại trong cuộc nội chiến, chính quyền Tưởng giới Thạch rút chạy ra Đài Loan và tồn tại ở đó nhờ vào sự giúp đỡ của nước
Câu 14. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào?
Câu 15. Tại sao sau Chiến tranh lạnh ở nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột?
Câu 16. Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích gì?
Câu 17. Nhân vật chủ mưu gây nội chiến & Trung Quốc từ 20/7/1946 là ai?
Câu 18. Kết quả của cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (1946 – 1949) là gì?
Câu 19. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc diễn ra từ:
Câu 20. Cuộc nội chiến diễn ra giữa Đảng phái nào?
Câu 21. Cuộc nội chiến ở Trung Quốc là cuộc cách mạng dân tộc vì đã đánh đổ kẻ thù là:
Câu 22. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của cuộc nội chiến (1946-1949) ở Trung Quốc là gì?

đáp án Trắc nghiệm nội chiến Trung Quốc (1946 - 1949)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 12C
Câu 2DCâu 13B
Câu 3CCâu 14B
Câu 4CCâu 15B
Câu 5DCâu 16
Câu 6BCâu 17
Câu 7BCâu 18
Câu 8BCâu 19D
Câu 9BCâu 20D
Câu 10ACâu 21B
Câu 11ACâu 22B

Các đề khác

X