Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi

23/03/2021 4,617

Câu Hỏi:
Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X