Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là?

20/01/2021 213

Câu Hỏi:
Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là :
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, giới cầm quyền Mĩ đã đề ra “Chiến lược toàn cầu” nhằm:

A. Chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào đấu tranh dân tộc và thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

B. Thúc đẩy nền kinh tế của toàn thế giới phát triển

C. Ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật của Mĩ trên toàn thế giới

D. Thiết lập các khối quân sự và xây dựng căn cứ quân sự ở khắp mọi nơi

Ý nào dưới đây không phải mục đích của “Chiến lược toàn cầu” do Mĩ đề ra?

A. Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới.

C. Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.

D. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

Ý nào sau đây không phải là mục tiêu cơ bản trong "Chiến lược toàn cầu" của Mỹ?

A. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

B. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

C. Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

D. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên cơ sở nào các đời Tổng thống Mĩ theo đuổi chiến lược toàn cầu :

A. Chủ nghĩa xã hội khủng hoảng trầm trọng.

B. Tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học kĩ thuật.

C. Phong trào giải phóng dân tộc đang suy yếu.

D. Sự ổn định của tình hình chính trị thế giới.

Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu nhằm:

A. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

B. giúp đỡ các nước tư bản phát triển kinh tế.

C. thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa.

D. xây dựng một thế giới “đa cực”.

Sự phá sản của các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở Việt Nam có tác động như thế nào đến chiến lược toàn cầu của Mĩ?

A. Mĩ phải chuyển hướng chuyển hướng trọng tâm chiến lược toàn cầu

B. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu

C. Cho thấy tính không khả thi của chiến lược toàn cầu

D. Làm phá sản chiến lược toàn cầu

Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ

A. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

C. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

D. Khống chế, chi phối các nuớc tư bản đồng minh phụ thuộc Mĩ.

Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai không nhằm mục tiêu nào sau đây?

A. Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

C. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

D. Viện trợ cho các nước kém phát triển trên thế giới.

Sau Chiến tranh lạnh, Mĩ theo đuổi chiến lược nào dưới đây :

A. Chính sách Tấn công phủ đầu.

B. Chiến lược toàn cầu.

C. Chiến lược Cam kết và mở rộng.

D. Chính sách Răn đe thực tế.

Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ nhằm phục vụ lợi ích của:

A. Toàn thể nhân dân lao động Mĩ

B. Nước Mĩ

C. Các cấp đoàn tư bản kếch sù của Mĩ

D. Những người có thu nhập cao và trung bình ở Mĩ

Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ suy giảm?

A. Tây Âu, Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ trở thành những trung tâm kinh tế cạnh tranh gay gắt với Mĩ.

B. Nền kinh tế Mĩ không ổn định, vấp phải suy thoái, khủng hoảng.

C. Mĩ chi khoản tiền lớn cho việc chạy đua vũ trang và các cuộc chiến tranh xâm lược.

D. Ở Mĩ liên tục xảy ra các cuộc nội chiến.

Mĩ là nước khởi đầu:

A. Khoa học vũ trụ

B. Sản xuất năng lượng mới

C. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất

D. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai

Liên minh quân sự nào không phải do Mĩ lập nên?

A. Khối NATO

B. Khối VACSAVA

C. Khối SEATO

D. A, B, C đúng

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mĩ giàu lên nhanh chóng là do nguyên nhân chủ yếu sau:

A. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao

B. Mĩ là nước đi đầu về khoa học - kĩ thuật và công nghệ

C. Không bị chiến tranh tàn phá, được yên ổn sản xuất và bán vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến.

D. Tài nguyên dồi dào, nhân công rẻ mạt.

Năm 1995, Việt Nam và Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao đã

A. xóa bỏ những khác biệt chính trị giữa hai nước.

B. tạo điều kiện để Việt Nam hòa nhập với thế giới.

C. chính thức chấm dứt thế đối đầu giữa hai nước.

D. tạo cơ sở để Việt Nam bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X