Những vùng đất nào sau đây thuộc phạm vi ảnh hưởng Mĩ theo quy định của Hội nghị Ianta?

05/04/2021 1,138

Câu Hỏi:
Những vùng đất nào sau đây thuộc phạm vi ảnh hưởng Mĩ theo quy định của Hội nghị Ianta?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Những vùng đất thuộc phạm vi ảnh hưởng Mĩ theo quy định của Hội nghị Ianta là Tây Âu, Tây Đức, Nhật Bản.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X