Trắc nghiệm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)

Kháng chiến chống thực dân Pháp : Tóm tắt nội dung kiến thức trọng tâm và 50 câu trắc nghiệm căn bản về cuộc kháng chiến chống Pháp.

Trước khi thử sức với bộ 50 câu hỏi trắc nghiệm kháng chiến chống thực dân Pháp, hãy cùng tóm tắt cuộc kháng chiến chống Pháp với những nội dung cơ bản nhất sau đây:

Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ 2

- Sau khi Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1945 vừa được kí kết, thực dân Pháp đã bội ước và đẩy mạnh xâm lược nước ta lần thứ hai:

+ Ngày 6/3/1946, Pháp tấn công các phòng tuyến của ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
+ Tháng 11/1946, Pháp khiêu khích, tấn công ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn.
+ Ở Hà Nội, chúng nổ súng, ném lựu đạn ở nhiều nơi, đốt Nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, chiếm đóng Bộ tài chính,...

- Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng, nếu không chấp nhận thì ngày 20/12/1946, chúng sẽ hành động.
=> Âm mưu và hành động xâm lược của Pháp đã đe dọa nghiêm trọng đến độc lập, chủ quyền của Việt Nam.

Chủ trương đường lối chống Pháp của Đảng

- Ngày 12/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến.
- Trong hai ngày 18 - 19/12/1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị bất thường, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.
- Tối 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
=> Đường lối của Đảng "Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế" thể hiện qua các văn kiện: Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” (12/12/1946), “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946), tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” (1947).

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947)

- Tháng 3/1947, Chính phủ Pháp cử Bô-la-e làm cao ủy Pháp ở Đông Dương thay cho Đác-giăng-lơ, thực hiện kế hoạch tiến công Việt Bắc, nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
- Từ ngày 7/10/1947, Pháp đã huy động 12000 quân, chia làm 3 cánh quân, tấn công và bao vây Việt Bắc
- Đảng ta chỉ thị: “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”, quân dân ta đã kiên cường chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc.
+ Tại Bắc Kạn, ta chủ động tiến công, bao vây, tập kích vào những nơi địch chiếm đóng; di chuyển các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, các công xưởng, kho tàng đến nơi an toàn.
+ Tại mặt trận phía Đông, quân ta phục kích chặn đánh địch trên Đường số 4, cản bước tiến của chúng (trận đánh trên đường Bản Sao - đèo Bông Lau ngày 30/10/1947).
+ Tại mặt trận phía Tây, quân ta phục kích chặn đánh nhiều trận trên sông Lô (Đoan Hùng, Khe Lau,...)
+ Quân dân ta trên các chiến trường toàn quốc hoạt động mạnh, góp phần kiềm chế quân địch.
- Kết quả: Ngày 19/12/1947, đại bộ phận quân Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc.
=> Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc Pháp phải thay đổi chiến lược sang “đánh lâu dài”, âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

- Sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam có thêm nhiều thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Mĩ bắt đầu can thiệp vào chiến tranh Đông Dương, Pháp âm mưu tấn công Việt Bắc lần hai.
- Tháng 6/1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới Việt - Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.
- Tháng 9/1950, quân dân Việt Nam tấn công, tiêu diệt cứ điểm Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, Cao Bằng bị cô lập.
- Pháp phải rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4, tuy nhiên đã bị quân ta mai phục, chặn đánh
- Ngày 8/10, Pháp rút về Na Sầm, sau đó ngày 13/10 rút về Lạng Sơn và bị quân ta chặn đánh ở Thái Nguyên.
- Ngày 22/10, quân Pháp hoảng loạn, phải rút khỏi đường số 4.
=> Kết quả: Chiến dịch kết thúc thắng lợi, làm phá sản kế hoạch Rơ-ve của Pháp, giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

Top 40 câu hỏi trắc nghiệm Kháng chiến chống thực dân Pháp

Câu 1. Cuộc chiến đấu nào của quân nhân Việt Nam đã tạo điều kiện để cả nước đi vào cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài?
Câu 2. Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già người trẻ, không chia tôn giáo đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc” Đoạn văn trên phản ánh nội dung nào trong đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?
Câu 3. Những câu thơ sau gợi cho anh (chị) nhớ đến chiến thắng lịch sử nào của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?
“Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng
Chí không mòn!”
Câu 4. Ngày Nam Bộ kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược là ngày :
Câu 5. Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chiến lược từ hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?
Câu 6. Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ ngày 19/12/1946?
Câu 7. Ta tiến hành kháng chiến chống Pháp trong hoàn cảnh nào ?
Câu 8. Một trong những khẩu hiệu được đưa ra khi cuộc kháng chiến chống Pháp quay lại xâm lược đã bùng nổ trên quy mô cả nước ?
Câu 9. Phong trào bình dân học vụ trong kháng chiến chống Pháp là:
Câu 10. Trong quá trình kháng chiến chống Pháp 1947 - 1950, Chính phủ ta đã tiến hành các biện pháp gì để giải quyết nhiệm vụ dân chủ ?
Câu 11. Văn kiện nào trình bày đầy đủ nhất đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta ?
Câu 12. Dân tộc ta kháng chiến chống Pháp và quân can thiệp Mĩ khi nào :
Câu 13.  Bước vào Thu - Đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?
Câu 14.  Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”. Đó là ý nghĩa của:
Câu 15.  Trong kháng chiến chống Pháp trên mặt trận kinh tế, Đảng và Chính phủ đã đề ra 1 cuộc vận động lớn về sản xuất và tiết kiệm được diễn ra trong thời gian nào ?
Câu 16.  Trong kháng chiến chống Pháp (1951 – 1953) để xây dựng hậu, phương vững mạnh, sự kiện nào sau đây mang lại lợi ích cho nông dân trực tiếp và cụ thể nhất?
Câu 17. Kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc ta "lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy chính nghĩa thắng hung tàn" được thể hiện rõ nhất qua nội dung nào trong đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng (1946 – 1954)?
Câu 18. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954, chiến thắng nào của quân và dân ta được ghi nhận là "cái mốc bằng vàng, nơi ghi dấu Chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc"?
Câu 19. Giai đoạn nào của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954) được gọi là cuộc chiến vòng vây ?
Câu 20. Tính chất của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954?
Câu 21. Sự kiện nào chứng tỏ thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai?
Câu 22. Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?
Câu 23. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta mở đầu là cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở
Câu 24. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt đầu từ nào?
Câu 25. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp thể hiện trong các sự kiện lịch sử nào?
Câu 26. Mục tiêu của ta khi tiến hành cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 ?
Câu 27. Thực dân Pháp gọi đường nào là "con đường chết" :
Câu 28. Hành động nghiêm trọng, trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước tiến công ta?
Câu 29. Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này là do chính sách xâm lược của thực dân Pháp, chính nghĩa thuộc về nhân dân ta, nên quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta là để bảo vệ độc lập và chính quyền giành được. Nêu lên tính chất của cuộc kháng chiến, khẳng định niềm tự hào ân tộc, đó là nội dung của văn kiện nào ?
Câu 30. Đầu tháng 10 - 1947, thực dân Pháp huy động 12.000 quân tinh nhuệ và hầu hết máy bay ở Đông Dương, chia thành 3 cánh, mở cuộc tiến công:
Câu 31. Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước, thái độ của thực dân Pháp như thế nào?
Câu 32.  "Hành lang Đông - Tây" do thực dân Pháp xây dựng không đi qua tỉnh nào dưới đây:
Câu 33.  Chủ trương của Đảng và Chính phủ trong những năm 1947 - 1948 để đối phó với những âm mưu và hành động của thực dân Pháp?
Câu 34.  Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm mục đích
Câu 35. Việc thực dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương đã phản ánh điều gì ?
Câu 36. Trong các nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954) nguyên nhân nào quyết định nhất?
Câu 37. Lí do nào sau đây không đúng khi nói về ta chọn Điện Bên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp?
Câu 38. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)?
Câu 39. Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào?
Câu 40. Tại sao trong kế hoạch Rơve, thực dân Pháp lại phải tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4?
Câu 41. Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?
Câu 42. Nội dung nào sau đây không phải là ngyên nhân chủ quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?
Câu 43. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đã có tác động như thế nào đến hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc?
Câu 44. Nguyên nhân quyết định dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là
Câu 45. Mục tiêu cơ bản của thực dân Pháp trong việc đề ra và thực hiện kế hoạch Nava là gì?
Câu 46. Nơi tập trung lực lượng mạnh nhất của thực dân Pháp theo dự tính ban đầu trong kế hoạch Nava là
Câu 47. Đâu không phải ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1946 - 1954)?
Câu 48. Sự kiện nào đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương?
Câu 49. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và can thiệp Mĩ, quân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, trong đó thắng lợi nào là quan trọng nhất và mang tính quyết định?
Câu 50. Hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) đều diễn ra trong điều kiện quốc tế như thế nào?

đáp án Trắc nghiệm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 26B
Câu 2ACâu 27B
Câu 3DCâu 28D
Câu 4BCâu 29A
Câu 5BCâu 30D
Câu 6CCâu 31D
Câu 7BCâu 32C
Câu 8ACâu 33B
Câu 9CCâu 34C
Câu 10DCâu 35D
Câu 11CCâu 36A
Câu 12DCâu 37B
Câu 13DCâu 38A
Câu 14DCâu 39D
Câu 15BCâu 40B
Câu 16DCâu 41D
Câu 17BCâu 42B
Câu 18CCâu 43B
Câu 19DCâu 44A
Câu 20DCâu 45D
Câu 21BCâu 46B
Câu 22BCâu 47B
Câu 23BCâu 48D
Câu 24BCâu 49D
Câu 25DCâu 50B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X