Với mọi a, b thỏa mãn log 2 a3+log 2 b=6, khẳng định nào dưới đây đúng?

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Với mọi $a, b$ thỏa mãn $\log _{2} a^{3}+\log _{2} b=6$, khẳng định nào dưới đây đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X