Trên đọan 0 ; 3, hàm số y=-x3+3 x đạt giá trị lớn nhầt tại điểm

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trên đọan $[0 ; 3]$, hàm số $y=-x^{3}+3 x$ đạt giá trị lớn nhầt tại điểm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X