Cho hai số phức z=4+2 i và w=3-4 i. Số phức z+w bằng

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho hai số phức $z=4+2 i$ và $w=3-4 i$. Số phức $z+w$ bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X