Cho khối hộp chỡ nhật A B C D cdot Aprime Bprime Cprime Dprime có đáy là hình

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho khối hộp chỡ nhật $A B C D \cdot A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime} D^{\prime}$ có đáy là hình vuông, $B D=2 a$, góc giữa hai mặt phẳng $\left(A^{\prime} B D\right)$ và $(A B C D)$ bang $30^{\circ}$. Thề tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X