Nghiệm của phương trình log 3(5 x)=2 là:

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nghiệm của phương trình $\log _{3}(5 x)=2$ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X