Cho cấp số nhân left(unright) với u1=3 và u2=9. Công bội của cấp số nhân đã cho

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho cấp số nhân $\left(u_{n}\right)$ với $u_{1}=3$ và $u_{2}=9$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X