Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu cảu đạo hàm như sau: Số điểm cực trị của hàm

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu cảu đạo hàm như sau:

Cho hàm số y=f(x) có bảng xét dấu cảu đạo hàm như sau: Số điểm cực trị của hàm hình ảnh

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X