Cát hình nón ( K ) bởi mặt phẳng đi qua đình và tạo với mặt phẳng chứa đáy một

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cát hình nón ( $K$ ) bởi mặt phẳng đi qua đình và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng $60^{\circ}$,ta được thiết diện là tam giác đều canh $4a$. Diện tích xung quanh của $( K )$ băng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X