Đồ thị cùa hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Xuất bản: 07/07/2021 - Cập nhật: 07/07/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đồ thị cùa hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Đồ thị cùa hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? B. y=-2 hình ảnh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X