Xung thần kinh được truyền qua xinap theo thứ tự?

27/11/2020 74

Câu Hỏi:
Xung thần kinh được truyền qua xinap theo thứ tự?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự: Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X