Các bóng xináp gắn vào màng trước xinap và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa

27/11/2020 114

Câu Hỏi:
Các bóng xináp gắn vào màng trước xinap và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X