Xináp là diện tiếp xúc giữa

Chu Huyền |  27/11/2020 1,590

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Xináp là diện tiếp xúc giữa? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sinh 11 bài 30: Truyền tin qua xináp

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Xináp là diện tiếp xúc giữa

TRẢ LỜI

Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, hoặc giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến… có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.

Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh

Cấu tạo của xináp hóa học

- Chùy xináp gồm: Ti thể, túi chứa chất trung gian hóa học và màng trước xináp.

- Khe xináp, nằm giữa màng trước và màng sau.

- Màng sau xináp và thụ quan tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Đặc điểm của xináp hóa học

- Mỗi xináp chỉ chứa một loại chất trung gian hóa học.

- Chất trung gian hóa học phổ biến ở động vật là axêtincôlin và norađrênalin.

- Các chất trung gian hóa học khác, ít phổ biến hơn: đôpamin, serôtônin…

XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Xináp là diện tiếp xúc giữa
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: D

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X