Xináp là diện tiếp xúc giữa

27/11/2020 1,274

Câu Hỏi:
Xináp là diện tiếp xúc giữa
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác(tế bào cơ, tế bào tuyến,...)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X