Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở

27/11/2020 116

Câu Hỏi:
Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong chùy chứa ty thể và các bóng chứa chất trung gian hóa học (axêtincôlin, norađrênalin, đôpamin, serôtônin...).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X