Cấu trúc cơ bản của một xinap gồm có

27/11/2020 136

Câu Hỏi:
Cấu trúc cơ bản của một xinap gồm có
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
1 xinap cơ bản gồm có :Màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap (vì xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với các tế bào khác)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X