Yếu tố không thuộc thành phân xináp là

27/11/2020 52

Câu Hỏi:
Yếu tố không thuộc thành phân xináp là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Các ion Ca2+ không thuộc thành phần của xinap, chúng luôn có ở trong dịch bào.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X