Trắc nghiệm Sinh 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 46 có đáp án: Cơ chế điều hòa sinh sản

Câu 1. Cho các yếu tố sau:
1. Hệ thần kinh
2. Các nhân tố bên trong cơ thể
3. Các nhân tố bên ngoài cơ thể
4. Hệ nội tiết
5. Hệ đệm
Có bao nhiêu yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng?
Câu 2. Tuyến yên tiết ra chất nào?
1. FSH
2. Testosteron
3. LH
4. GnRH
5. Ơstrogen
Phương án trả lời đúng là:
Câu 3. GnRH kích thích
Câu 4. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích
Câu 5. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích
Câu 6. Testosteron kích thích
Câu 7. Testosteron nồng độ cao sẽ
Câu 8. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích
Câu 9. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích
Câu 10. Nhau thai sản sinh ra hoocmôn gì trong ba tháng đầu thai kì
Câu 11. Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn
Câu 12. Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành
Câu 13. Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành
Câu 14. Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ
Câu 15. Hoocmôn thể vàng tiết ra gồm
Câu 16. Hằng ngày phụ nữ uống viên tránh thai (chứa progesteron hoặc progesteron + ơstrogen) có thể tránh được mang thai vì:
Câu 17. Xét các yếu tố sau:
1. Căng thẳng thần kinh (stress)
2. Thiếu ăn, suy dinh dưỡng
3. Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể
4. Sợ hãi, lo âu
5. Buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy
6. Nhiệt độ môi trường tăng giảm đột ngột
Những yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng là

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 10C
Câu 2DCâu 11A
Câu 3CCâu 12B
Câu 4BCâu 13B
Câu 5ACâu 14B
Câu 6CCâu 15A
Câu 7ACâu 16B
Câu 8BCâu 17A
Câu 9A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X