Xinap cấu tạo gồm các bộ phận

27/11/2020 303

Câu Hỏi:
Xinap cấu tạo gồm các bộ phận
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Cấu tạo xinap hóa học gồm 3 bộ phận: chùy xinap, khe xinap, màng sau xinap

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X