Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

27/11/2020 100

Câu Hỏi:
Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Màng sau xinap có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X