Xinap hóa học phổ biến hơn xinap điện không phải là do?

27/11/2020 196

Câu Hỏi:
Xinap hóa học phổ biến hơn xinap điện không phải là do?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Xinap hóa học phổ biến hơn vì:
Việc truyền thông tin qua xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn nhờ vào sự điều chỉnh lượng chất trung gian giải phóng vào khe xinap và mức độ đáp ứng tín hiệu ở màng sau xinap.
Xinap hóa học dẫn truyền theo một chiều, giảm bớt việc dẫn truyền không cần thiết.
Xinap hóa học có nhiều chất trung gian khác nhau, mỗi chất gây ra một đáp ứng khác nhau, đa dạng các đáp ứng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X