Các chất trung gian hóa học trong xinap được chứa trong

27/11/2020 126

Câu Hỏi:
Các chất trung gian hóa học trong xinap được chứa trong
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Các chất trung gian hóa học trong xinap được chứa trong các bóng xinap trong chùy xinap.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X