Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

27/11/2020 177

Câu Hỏi:
Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X