Xináp là gì?

27/11/2020 415

Câu Hỏi:
Xináp là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Xináp là nơi tiếp xúc của chùm tận cùng của nơron này với sợi nhánh của nơron khác hoặc cơ quan đáp ứng.
Giải thích

Khái niệm Xináp là gì?

Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến,..)
Khái niệm xinap là gì ?

Quá trình truyền tin qua xináp hóa học:

  • Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp và làm Ca2+ vào trong chùy xináp.
  • Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp đến màng sau.
  • Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiện điện thế họat động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành lan truyền đi tiếp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X