Trắc nghiệm Sinh 11 bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bộ đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 47 có đáp án: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Câu 1. Cho những biện pháp sau đây:
1. Nuôi cấy phôi
2. Thụ tinh nhân tạo
3. Sử dụng hoocmôn
4. Thay đổi yếu tố môi trường
5. Sử dụng chất kích thích tổng hợp
Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là:
Câu 2. Biện pháp hiệu quả nhất để tăng hiệu suất thụ tinh là
Câu 3. Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?
Câu 4. Biện pháp nào có thể đạt sinh sản cao và chọn lọc những đặc điểm mong muốn ở con đực giống?
Câu 5. Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào?
Câu 6. Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là
Câu 7. Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì
Câu 8. Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?
Câu 9. Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là
Câu 10. Trong các các biện pháp tránh thai, nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp:
Câu 11. Điều nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc nạo phá thai?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7D
Câu 2BCâu 8B
Câu 3CCâu 9C
Câu 4BCâu 10A
Câu 5BCâu 11A
Câu 6A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X