Do đâu các bóng chứa chất trung gian hóa học bị vỡ?

27/11/2020 138

Câu Hỏi:
Do đâu các bóng chứa chất trung gian hóa học bị vỡ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong chùy xinap, Ca2+ từ ngoài dịch mô tràn vào dịch tế bào ở bóng xi náp làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X