Trắc nghiệm Sử 7 bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 14 - Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII) có đáp án

Câu 1. Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 1 là gì?

A. Xâm lược Đại Việt để giải quyết những khó khăn trong nước.

B. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Nam Tống.

C. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Cham-pa.

D. Xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công các nước phía nam Đại Việt.

Câu 2. Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

A. Trả lại thư ngay.

B. Vội vàng xin giảng hòa.

C. Bắt giam sứ giả vào ngục.

D. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ.

Câu 3. Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?

A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.

B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến.

C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa.

D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.

Câu 4. Câu nói "Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng" là của ai?

A. Trần Quốc Toản.

B. Trần Thủ Độ.

C. Trần Quang Khải.

D. Trần Quốc Tuấn.

Câu 5. Chủ trương đánh giặc nào được nhà Trần thực hiện trong cả ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên.

A. Tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc.

B. Chặn đánh ngay từ khi quân giặc vừa tiến vào nước ta.

C. Thực hiện "vườn không nhà trống"

D. Kiên quyết giữ Thăng Long, đào chiến lũy để chống giặc

Câu 6. Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ nhất là:

A. Trận Quy Hóa (Yên Bái, Lào Cai).

B. Trận Thiên Mạc (Duy Tiên, Hà Nam).

C. Trận Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng, ở phố Hàng Than - Hà Nội).

D. Trận Bạch Đằng.

Câu 8. Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên?

A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp.

B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương.

C. Thiên Trường, Thăng Long.

D. Bạch Đằng.

Câu 9. Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên?

A. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn và luôn tích cực, chủ động tham gia kháng chiến.

B. Nội bộ tầng lớp lãnh đạo nhà Trần đoàn kết và có sự chuẩn bị rất chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.

C. Nhà Trần có đường lối chiến lược, chiến thuật đsung đắn, sáng tạo và có những danh tướng tài ba.

D. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhà Trần đều được nhân dân Cham-pa giúp sức.

Câu 10. Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên?

A. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới.

B. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông - Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

C. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc.

D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí giá trong nghệ thuật đánh giặc.

Câu 12. "Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo" là câu nói của nhân vật lịch sử nào?

A. Trần Quốc Tuấn.

B. Trần Bình Trọng.

C. Trần Quốc Toản.

D. Trần Thủ Độ.

Câu 13. Mục đích chính của quân Mông Cổ khiên tiến quân xâm lược Đại Việt lần thứ nhất là gì?

A. Làm bàn đạp để tấn công nhà Tống từ phía Nam

B. Làm bàn đạp để mở rộng xâm lược xuống khu vực Đông Nam Á

C. Chinh phạt Đại Việt vì đã bắt giam sứ giả Mông Cổ

D. Phù Lý diệt Trần

Câu 17. Sự kiện nào dưới đây không minh chứng cho tinh thần dũng cảm của quân dân nhà Trần trước sức mạnh của quân Mông Cổ?

A. Ba lần bắt giam sứ giả Mông Cổ

B. Chuẩn bị lực lượng kháng chiến

C. Đem quân nghênh chiến khi giặc vừa tràn vào Đại Việt

D. Viết thư giảng hòa tạm thời

Câu 18. Nhà Trần khi thực hiện kế sách "vườn không nhà trống" không nhằm mục đích nào sau đây?

A. Tránh sức mạnh ban đầu của quân Mông Cổ

B. Khoét sâu vào điểm yếu của quân Mông Cổ

C. Củng cố lực lượng chờ phản công

D. Đánh nhanh thắng nhanh

Câu 20. Kế "vườn không nhà trống" của quân dân nhà Trần không tạo ra khó khăn nào cho quân Mông Cổ?

A. Thiếu lương thực

B. Nhuệ khí của kẻ thù suy giảm

C. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh không thực hiện được

D. Sự trỗi dậy của người Hán ở Trung Hoa

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11C
Câu 2CCâu 12D
Câu 3ACâu 13A
Câu 4DCâu 14A
Câu 5CCâu 15B
Câu 6CCâu 16C
Câu 7ACâu 17D
Câu 8BCâu 18D
Câu 9DCâu 19B
Câu 10ACâu 20D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X