Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt lần

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất của quân Mông Cổ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nắm được thời cơ quân Mông Cổ suy yếu, quân dân nhà Trần đã mở cuộc phản công quyết định ở Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng) và giành thắng lợi, buộc địch phải rút khỏi Thăng Long về nước.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X